KVKK

Ahtapot.live ; web tarayıcısı, masaüstü ve mobil uygulamalardan elde edilen kişisel verilerinizi, hizmet aldığınız süre boyunca saklamakta ve işlemektedir. Bu işlem kullanıcıların ürün ve hizmetlerimizden aktif olarak faydalanabilmesi ve kullanıcılara tarafımızdan sözlü, yazılı ve elektronik ortamda erişim sağlanabilmesi ve soru ile talepleri hakkında geri dönüş yapılabilmesi için yapılmaktadır.

Bu veriler;
Ad, soyad, telefon numarası, elektronik posta adresi, Kurumsal müşterilerin talebiyle saklanan sesli ve görüntülü görüşme kayıtları, Abonelikle ilgili verilen kullanıcı kimliği , abonelik kapsamında yapılan uygulama ayarları, abonelik statüsü (iptal, aktif vb.) gibi bilgiler içermektedir.

Verilerinizin İşlenme Amaçları;
Ürün ve hizmetlerimizle ilgili hesabınıza ait kayıt işlemleri yapabilmek, Soru ve taleplerinize dair geri dönüşleri size ulaştırabilmek, Memnuniyetinizi ölçerek ürün geliştirmek ve hizmetleri iyileştirmek için bu veriden faydalanmak, Kullanımınızı analitik olarak inceleyerek size daha doğru ve hızlı çözüm sunabilmek şeklinde özetlenebilir.

KVKK Uyumu Çerçevesinde;
Kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlendiğini ve muhafaza edildiğini sorgulama, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.